Komunikat Starosty Myślenickiego

Szanowni Państwo,

W środę dotarły do nas smutne informacje dot. wypadku polskiego autokaru pielgrzymów w Rumunii, którym podróżowało również dziesięcioro mieszkańców naszego powiatu z Gminy Tokarnia. Śmierć poniósł kierowca autokaru, również mieszkaniec naszego powiatu. W tym miejscu w imieniu całego Zarządu Powiatu składamy najszczersze kondolencje rodzinie zmarłego. Rodzina została objęta wsparciem Interwentów Kryzysowych z Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach oraz pracowników naszego Starostwa, którzy pomagają jej w różnych obszarach. Zaraz po wypadku uruchomiliśmy całodobowe centrum pomocy, by na bieżąco odpowiadać i przede wszystkim pomagać rodzinom uczestników pielgrzymki.

Chcę w tym miejscu podziękować Konsulowi RP w Bukareszcie Panu Jarosławowi Szkirpanowi za okazane wsparcie wszystkim pielgrzymom z Polski, w tym m.in. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz telefonów komórkowych, dzięki którym mogli pozostać w stałym kontakcie ze swoimi rodzinami. Dziękuję także wszystkim zaangażowanym służbom Rumunii za pomoc pielgrzymom i sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej.

Na koniec chciałem poinformować, że grupa dziesięciu pielgrzymów z Gminy Tokarnia (Powiat Myślenicki) jest już w domu, wśród bliskich. Życzę im dużo sił i zdrowia.

 

Józef Tomal - Starosta Myślenicki