XLIX Sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że  w  dniu  12 lipca 2022  r.  /wtorek/ o godz. 13.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się XLIX  sesja Rady Powiatu Myślenickiego 

 

Porządek  obrad  XLIX sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/334/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 403).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022 Nr XLI/335/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r.  (druk nr 404).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu lokali użytkowych w budynkach SP ZOZ Myślenice (druk nr 405).
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach za rok 2021.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach za rok 2021.
 10. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 11. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 14. Zakończenie obrad XLIX sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tadeusz Żaba