Nagroda „Amicus Hominum 2022”

Nagroda "Amicus Hominum" została ustanowiona przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

Nagroda Amicus Hominum promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy. Jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. 

Kategorie Nagrody "Amicus Hominum" 2022:

  • DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
  • INICJATYWA MŁODYCH
  • ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

Kto może zgłosić kandydata do Nagrody?

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

Uwaga ! Kandydat do konkursu nie może zgłosić się samodzielnie.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 29 lipca 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Wszelkie informacje dotyczące Nagrody, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępne są w zakładce Nagroda Amicus Hominum oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, 12 61 60 982, tel. 12 61 60 121