Ruszył nabór do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski zaprasza przedsiębiorców, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022.

 

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego przyznawana jest za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości.

Celem Nagrody Gospodarczej jest uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców województwa małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

O nagrodę mogą ubiegać się przedsiębiorcy z siedzibą w województwie małopolskim lub prowadzący tu działalność i działający w okresie minimum pełnych 3 lat przed dokonaniem zgłoszenia do nagrody. Szczegółowe warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa regulamin Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego.

 

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • mikroprzedsiębiorca,
  • mały przedsiębiorca,
  • średni przedsiębiorca,
  • duży przedsiębiorca.

 

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę "Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego" i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu "Laureat Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022 w kategorii mikro przedsiębiorca/mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca".

Warunkiem dokonania zgłoszenia kandydata do Nagrody jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w formie pisemnej w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie powinni spełniać kandydaci znajdują się na stronie malopolskanagrodagospodarcza.pl.

 

Do pobrania:

Regulamin Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego

Wniosek o przyznanie honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego w kategorii mikro, mały, średni, duży przedsiębiorca