Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

             Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu 26 kwietnia 2022 r. /wtorek/ o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (w trybie stacjonarnym) odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2021.
  4. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu.
  5. Sprawy bieżące.