Aktualne przebudowy na drogach powiatu myślenickiego

Starostowie Józef Tomal i Rafał Kudas na bieżąco monitorują postęp prac na drogach powiatowych. Przedstawiamy jak aktualnie wyglądają przebudowy na ul. K.Wielkiego w Myślenicach, w Brzezowej oraz w Drogini.

 

KAZIMIERZA WIELKIEGO MYŚLENICE

Na odcinku ok. 680m drogi powiatowej trwają prace drogowe. Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w całości wykonano odwodnienie (kanalizacja), kończą się prace przy budowie chodników, zjazdów, zatoki autobusowej i przejścia z azylem. Do wykonania zostały prace nawierzchniowe oraz oznakowanie.

Wartość zadania – 2 094 115,29 zł
Dofinansowanie z RFRD – 1 142 654,00 zł
Wkład własny Powiatu – 951 461,29 zł

 

BRZEZOWA

Prawie w całości zostały wykonane prace z zakresu budowy chodnika, kanalizacji, kanału technologicznego, zjazdów i poszerzeń. Do wykonania zostały prace związane z nawierzchnią jezdni oraz oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość zadania – 1 949 332,29 zł
Dofinansowanie z RFRD – 1 072 132,00 zł
Wkład własny Powiatu – 877 200,29 zł

 

DROGINIA

Wykonano dedykowane oświetlenie, prace związane z budową i przebudową chodników, przebudowę 2 przejść dla pieszych typu „zwykłego” na „z wyspą azylu” , w ostatnich dniach wykonano nawierzchnie. Pozostały do wykonania prace związane z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz roboty wykończeniowe.

Wartość zadania – 295 000,00 zł

Dofinansowanie z RFRD – 208 400,00 zł

Wkład własny Powiatu – 86 600,00 zł

 

Galeria zdjęć