Stanowisko Starosty Myślenickiego ws. budowy drogi S7

STANOWISKO STAROSTY MYŚLENICKIEGO WS. BUDOWY DROGI S7

Przedstawione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad warianty drogi
S7 są niemożliwe do akceptacji i przekreślają rozwój miasta. Całkowicie popieram argumenty przedstawione przez Mieszkańców Myślenic wyrażone w Sprzeciwie z dnia 29.03.2022, podpisane przez 4372 mieszkańców. Podobne argumenty wysunąłem podczas spotkania
z mieszkańcami na Górnym Przedmieściu sprzed ponad miesiąca. Moim zdaniem planowany przebieg S7 musi uwzględniać interesy i potrzeby mieszkańców miejscowości, przez które ma biec ekspresówka. Nie zgadzam się, aby nowa S7 przecinała  Myślenice w jakimkolwiek miejscu  w przedstawionej nam formule estakad.  Ponadto trudno zrozumieć pomysł poprowadzenia trasy 3 pasmowej w każdym kierunku, kiedy za i przed Myślenicami biegnie ona w konwencji
2 pasmowej. To może spowodować, że na jej wlocie i wylocie w dniach i godzinach szczytu ruch może zdecydowanie się spowalniać i mogą tworzyć się korki. Podobno z tego ostatniego pomysłu GDDKiA już się wycofuje. To świadczy już na wstępie o słabości całego projektu.

Rozumiem potrzebę powstania drogi ekspresowej S7 między Krakowem i Myślenicami, która byłaby dopełnieniem ponad 700 kilometrowej trasy z północy na południe Polski. Niezrozumiałe jest natomiast przedstawienie do konsultacji jedynie kilku z kilkunastu analizowanych wariantów przebiegu trasy.  Działanie takie świadczyć może jedynie o tym, iż już na tym etapie GDDKiA uznała, że wie lepiej, które warianty są korzystniejsze, nie licząc się
z potrzebami mieszkańców.

Zobowiązany zgłoszonym sprzeciwem Mieszkańców Myślenic, który również podpisałem zorganizuję w najbliższym możliwym czasie spotkanie z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, przedstawicieli GDDKiA oraz zainteresowanych włodarzy gmin
i powiatów w celu rozwiązania poważnych problemów zgłaszanych przez mieszkańców.