Podpisanie umowy na rozbudowę ZSO w Myślenicach im. T. Kościuszki. Od lewej Mariusz Wojtas - Pełnomocnik Prezesa Zarządu spółki Impuls Contractor sp. z o. o., Rafał Kudas – Wicestarosta Myślenicki, Józef Tomal – Starosta Myślenicki

Data 28 marca 2022r.  przejdzie do historii obszaru edukacji w powiecie myślenickim.
Właśnie w tym dniu, została podpisana umowa na „Rozbudowę i dobudowę budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach”.  Inwestycja ta, nareszcie pozwoli na kształcenie uczniów w bezpiecznych warunkach z pracowniami na miarę XXI wieku. W spotkaniu prasowym z podpisaniem umowy udział wzięli: Józef Tomal – Starosta Myślenicki, Rafał Kudas – Wicestarosta Myślenicki, Mariusz Wojtas - Pełnomocnik Prezesa Zarządu spółki Impuls Contractor sp. z o. o.
w Limanowej, Jacek Ślósarz – Dyrektor ZSO im. T. Kościuszki w Myślenicach, Sylwia Faracik – przedstawiciel rodziców uczniów ZSO oraz Piotr Klęp – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.  

 

Korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Rozbudowa bazy edukacyjnej przyniesie korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju: rozwiązania techniczne pozwolą na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

 

Dzięki rozbudowie i dobudowie LO im. T. Kościuszki, nastąpi poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej szkoły, która wzbogaci ofertę edukacyjną i znacznie poprawi warunki nauczania, zapewniając odpowiedni poziom kształcenia i utrzymanie zatrudnienia kadry, przeciwdziałając spodziewanemu ze względów demograficznych spadkowi ilości uczniów. Nastąpi zwiększenie dostępności dla niepełnosprawnych, na czym nam najbardziej zależy.
W każdej inwestycji realizowanej przez nasz powiat dbamy o dostosowanie infrastruktury pod kątem osób niepełnosprawnych. 

 

– mówi Józef Tomal Starosta Myślenicki.

 

Założenia projektu.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku ZSO w Myślenicach, stanowiąca kontynuację istniejącej bryły budynku w zakresie gabarytów i będzie dopełnieniem symetrii układu geometrycznego budynku o projektowane skrzydło wschodnie, tworząc budynek w kształcie litery„C”.

 

To największa od lat inwestycja naszego powiatu w obszarze edukacji. Chcemy zadbać
o najlepsze warunki kształcenia młodego pokolenia, ale także zadbać o ich bezpieczeństwo. Projekt zakłada wykonanie dodatkowej klatki schodowej z windą (ułatwiającą dostęp dla osób niepełnosprawnych), 8 sal lekcyjnych oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia całkowita wyniesie 803,74 m2, powierzchnia użytkowa 601,03 m2, natomiast kubatura 2614,87 m3. Budynek będzie wyposażony w instalację wod– kan, CO, klimatyzację w serwerowni oraz instalację fotowoltaiczną. 

 

– mówi Rafał Kudas Wicestarosta Myślenicki.

 

Inwestycja warta blisko 5 mln złotych.

W nowym skrzydle budynku liceum, znajdą się między innymi pracownie chemii, informatyczne, terminalowo – językowe, pracownia EDB oraz klatka schodowa wraz z windą.

Całkowita wartość inwestycji to: 4 981 197, 36zł.

Wkład własny Powiatu Myślenickiego to: 15 %

Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 85%.  

 

Z myślą o bezpieczeństwie uczniów.

Rozbudowa i dobudowa liceum spowoduje  zmniejszenie liczebności oddziałów, co umożliwi odpowiedni dystans i zachowanie reżimu sanitarnego ograniczając ryzyko zakażenia chorobami wirusowymi wśród uczniów i nauczycieli.  

 

Ta inwestycja pozwoli na przeniesienie do zmodernizowanej placówki uczniów z innego budynku, zlokalizowanego po drugiej stronie bardzo ruchliwej ulicy. Ułatwiony zostanie dostęp do placówki z maksymalnym dojazdem ze wszystkich miejscowości powiatu poniżej 20 minut. Położenie naszego liceum w centrum powiatu, przyjazna obsługa komunikacyjna oraz niesłabnąca popularność jednej z największych szkół powiatu zapewni pełne wykorzystanie tej inwestycji i ułatwi dostęp do oferty edukacyjnej.  Bardzo się cieszę i dziękuję Panu Staroście za spełnienie marzeń wielu uczniów i naszej kadry pedagogicznej. 

 

– dodał Jacek Ślósarz Dyrektor ZSO w Myślenicach.

 

 

Galeria zdjęć