Plakat

Zapraszamy mieszkańców naszego powiatu do skorzystania z pakietu bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich których celem jest wczesne wykrycie chorób układu krążenia i cukrzycy oraz edukacja zdrowotna.

 

Kto może skorzystać z bezpłatnej diagnostyki?

  • osoby zamieszkałe na terenie powiatu myślenickiego, które nie są objęte opieką poradni specjalistycznych zajmujących się chorobami układu krążenia i/lub cukrzycy
  • kobiety w wieku 40-49 lat i mężczyźni w wieku 30-39 lat z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka tj. podwyższony poziom cholesterolu, podwyższone ciśnienie krwi, otyłość, nadwaga, choroby układu krążenia w najbliższej rodzinie (mężczyźni przed 55 r.ż., kobiety przed 65 r.ż.), palenie tytoniu
  • kobiety od 50 r.ż. i mężczyźni od 40 r.ż. bez czynników ryzyka,

 

Gdzie można wykonać badania?

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice.

 

Więcej informacji na temat programu oraz możliwość rejestracji na stronie Zdrowa Rodzina www.zdrowie.myslenicki.pl , rejestracja telefoniczna pod numerem: 12 273 04 94.