Petycja

Mieszkańcy Myślenic, wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec propozycji drogi ekspresowej S7, która ma przebiegać przez miasto Myślenice, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum i wśród terenów mieszkaniowych. GDDKiA nie przedstawiło żadnej alternatywy - wszystkie sześć propozycji przebiega w tym samym miejscu, przez miasto, po jego zachodniej stronie, odcinając Myślenice od terenów zielonych (wzniesienia / lasy Mikołaj i Dalin)
Propozycja budowy S7 jest najgorszą z możliwych - niszczącą miasto, ponieważ przy wytyczaniu trasy przez Myślenice nie wzięto pod uwagę obiektywnych czynników, które powinny być kluczowe, takich jak: przewietrzanie miasta, zielone płuca Myślenic, zablokowanie rozwoju miasta.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do podpisu protestu „Nie dla autostrady S7 przez Myślenice”:

 

Czas składania podpisów: do 30 marca 2022r.