Szkoły ponadpodstawowe z powiatu myślenickiego przygotowują się do przyjęcia ukraińskich uczniów

14 marca w starostwie myślenickim odbyło się robocze spotkanie Józefa Tomala starosty myślenickiego z dyrektorami: szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu myślenickiego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Myślenicach. W spotkaniu uczestniczyli również: Rafał Kudas wicestarosta myślenicki, sekretarz Mieczysław Kęsek, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Jan Wójcik.

 

Podczas spotkania omówiono zadania związane z organizacją zajęć edukacyjnych dla młodzieży ukraińskiej (uczniów w wieku 14-18 lat) w ramach  tworzonych oddziałów przygotowawczych w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu myślenickiego. Poruszono min. sprawy dotyczące określenia potrzeb edukacyjnych i ilości młodzieży ukraińskiej, która będzie objęta kształceniem oraz współpracy w tym zakresie z gminami. Zwrócono uwagę na zasoby kadry pedagogicznej prowadzącej dla uczniów z Ukrainy naukę języka polskiego jako obcego oraz współpracę międzyszkolną w ramach planowanych lokalizacji oddziałów przygotowawczych w szkołach ponadpodstawowych w Myślenicach i Dobczycach. Zapewniony będzie transport uczniów ukraińskich do miejsc nauki w utworzonych oddziałach przygotowawczych w danej szkole.

 

Uczniowie z ogarniętej wojną Ukrainy będą objęci również pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez pedagogów i psychologów szkolnych, psychologów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach. Podobną pomoc otrzymają również ich rodzice/opiekunowie w ramach grup wsparcia, grup międzyszkolnych.