Bezpłatne certyfikowane szkolenie e-learningowe               dla personelu medycznego dotyczące zapobiegania nowotworom wątroby

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – PIB informuje o możliwości skorzystania z oferty bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń e-learningowych dotyczących zapobiegania nowotworom wątroby.

 

Szkolenia są częścią akcji edukacyjno-informacyjnej prowadzonej w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HBV i HCV u dorosłych mieszkańców Polski”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach programu jest poszerzenie wiedzy personelu POZ i koordynatorów pacjenta na temat epidemiologii i leczenia zakażeń HBV i HCV oraz innych czynników prowadzących do marskości oraz raka wątrobowokomórkowego.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych jest wypełnienie i wysłanie podpisanego formularza przystąpienia do projektu. Każda osoba, która ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym uzyska imienny certyfikat. Więcej informacji nt. szkolenia dostępne jest na stronie programu: watrobanieboli.pzh.gov.pl/e-learning/ .

 

 

Opr. OZ na podstawie informacji Biura Związku Powiatów Polskich