Nowe przejścia dla pieszych w ciągach dróg powiatowych

Cztery kolejne przejścia dla pieszych na drogach powiatowych zostały doświetlone.

  • przejście na ul. 3-go Maja w Myślenicach
  • przejście na ul. H. Sienkiewicza w Myślenicach
  • przejście na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Kawęciny, Ogrodowa w Sieprawiu
  • przejście koło szkoły w Stróży

W tych miejscach zostały zamontowane wysięgniki ze znakami D-6 wraz z lampami ostrzegawczymi oraz oświetleniem przejścia dla pieszych pod nimi za pomocą lamp LED.

Łączny koszt tych czterech instalacji wyniósł 158 tys. 670 zł i pokryty został w całości ze środków Powiatu Myślenickiego.