W miniony weekend Starosta Józef Tomal uczestniczył w spotkaniu z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi z Czechówki, Kornatki oraz Stojowic. Podczas spotkania Starosta przekazał elementy umundurowania strażackiego dla młodych druhów.

 

 

Starostwo powiatowe wraz z Gminami Siepraw oraz Dobczyce wsparło finansowo drużyny aby mogły dalej prężnie działać i rozwijać pasję dzieci i młodzieży jednostek pożarniczych z terenu naszego powiatu.

Jest to budujący przykład współpracy pomiędzy samorządami gminnymi i powiatowym z jednostkami OSP. Zachęcamy wszystkich do działań wspierających młodzieżowe drużyny pożarnicze.