Drukuj
Herb powiatu myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 26 stycznia 2022 r. /środa/ o godz. 12.00 odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online

 

Porządek obrad XLII sesji

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

 3. Złożenie ślubowania przez radnego.

 4. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/334/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022 Nr XLI/335/2022 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku (gmina Wiśniowa) działającej na terenie Powiatu Myślenickiego.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. wyznaczenie przedstawiciela Powiatu Myślenickiego do składu Komisji Konkursowej w celu wyboru Ordynatora Oddziału Neonatologicznego SP ZOZ w Myślenicach,

  2. wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Myślenickiego do składu Komisji Konkursowej w celu wyboru Ordynatora Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Myślenicach,

  3. wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Myślenickiego do składu Komisji Konkursowej w celu wyboru Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej SP ZOZ w Myślenicach.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2022 roku.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2030.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/19/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Myślenickiego, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu ich działania.

 14. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

 15. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

 16. Wolne wnioski i oświadczenia.

 17. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

 18. Zakończenie obrad XLII sesji.


 

 

Do pobrania:

Pełna treść zawiadomienia