16 grudnia odbyła się XLI, ostatnia w br. sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formule online, poświęcona przede wszystkim uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu oraz podjęciu uchwały budżetowej na rok 2022.


Obrady Rady Powiatu Myślenickiego prowadził Przewodniczący Tadeusz Żaba.


Sesja rozpoczęła się minutą ciszy. W ten sposób Radni uczcili pamięć swojego- zmarłego 14 grudnia- kolegi Bolesława Pajki, Radnego Powiatu i Członka Zarządu.


Radni uchwalili budżet Powiatu Myślenickiego na 2022 rok, gdzie dochody wynoszą 141 449 100,43 zł., a wydatki są na poziomie 158 702 588,60 zł.

Rada podjęła także uchwały w sprawie:

- ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,

- przyznania dotacji celowej dla Szpitala w Myślenicach w maksymalnej kwocie 21.607,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej związanej z modernizacją oddziału wewnętrznego,

- wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za rok 2021 i 2022,

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Realizowana będzie na linii komunikacyjnej: Dobczyce - Skrzynka - Stadniki - Kędzierzynka - Kwapinka - Mierzeń - Komorniki - Raciechowice - Komorniki - Dąbie - Zegartowice - Krzesławice - Zegartowice - Kawec - Gruszów