Herb powiatu myślenickiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.

 

Porządek obrad XLI sesji

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

 3. Wręczenie Medalu i Aktu Nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”.

 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.

 5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.

 7. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na 2022 rok.

 8. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Powiatu.

 9. Przedstawienie informacji o przyjętych przez Komisję Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu zgłoszonych przez Komisje Rady zbilansowanych poprawkach do projektu budżetu.

 10. Odczytanie opinii właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 11. Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej.

 12. Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2022.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają zupływem roku budżetowego 2021.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za rok 2021 i 2022.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu pomieszczeńw budynku przy ul. Pardyaka 2 w Myślenicach.

 20. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

 21. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

 22. Wolne wnioski i oświadczenia.

 23. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

 24. Zakończenie obrad XLI sesji.


Do pobrania:

Pełna treść zawiadomienia