Burmistrzowie i wójtowie z siedmiu gmin z terenu powiatu myślenickiego, starosta Józef Tomal, wicestarosta Rafał Kudas oraz Radny Województwa Małopolskiego Stanisław Bisztyga

Burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu myślenickiego podczas dzisiejszego spotkania w starostwie podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.


Porozumienie podpisali: ze strony Powiatu Myślenickiego starosta Józef Tomal i wicestarosta Rafał Kudas oraz przedstawiciele siedmiu gmin:

  • Gmina Dobczyce
  • Gmina Sułkowice
  • Gmina Lubień
  • Gmina Raciechowice
  • Gmina Siepraw
  • Gmina Tokarnia
  • Gmina Wiśniowa


Powiat Myślenicki jest partnerem programu realizowanego przez Województwo Małopolskie w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030.
Głównymi celami projektu jest m.in.:


• niskoemisyjna transformacja rynku urządzeń grzewczych i związane z tym tworzenie zielonych miejsc pracy;
• zmiana postaw behawioralnych w celu zapewnienia szerokiego wsparcia i zaangażowania w środki ochrony klimatu;
• transfer dobrych praktyk do innych regionów Polski i Europy.


Symbolem dzisiejszego wydarzenia było również posadzenie drzewa na terenie zielonym przy skrzyżowaniu dróg Żeromskiego i Słowackiego w Myślenicach w ramach akcji „Dąb współpracy dla klimatu” przez przedstawicieli władz powiatu myślenickiego, a każda gmina otrzymała również jedno drzewo do posadzenia na swoim terenie.


Realizując program przyczyniamy się do poprawy klimatu, a tym samym lepszych warunki życia mieszkańców powiatu myślenickiego oraz województwa małopolskiego !

 

 

Galeria zdjęć: