Herb powiatu myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 03 listopada 2021 r. /środa/ o godz. 12.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online

 

Porządek obrad XXXIX sesji

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.

 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

 5. Spotkanie z przedstawicielem Związku Powiatów Polskich.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 306).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 307).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (druk nr 308).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 309).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu garaży na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 310 ).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 311).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego (druk nr 312).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/287/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Myślenickiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu myślenickiego (druk nr 313).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowie (Gmina Dobczyce) działającej na terenie Powiatu Myślenickiego (druk nr 314).

 15. Przedstawienie sprawozdań za rok 2020 z działań podejmowanych :

 • na terenie Nadzoru Wodnego w Krakowie,

 • na terenie Nadzoru Wodnego w Myślenicach,

 • na terenie Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej,

 • na terenie Nadzoru Wodnego w Bochni.

 1. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

 2. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

 3. Wolne wnioski i oświadczenia.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

 5. Zakończenie obrad XXXIX sesji.


 

 

Do pobrania:

Pełna treść zawiadomienia