Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 

 

  • 02 listopada 2021 r. /wtorek/ o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w formie online.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu.

  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

  4. Informacja nt. bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

  5. Sprawy bieżące.

 

 

  • 03 listopada 2021 r. /środa/ o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, w formie online.

Porządek posiedzenia :

 

     1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

     2. Przyjęcie protokołu.

     3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

     4. Sprawy bieżące.

 

 

Do pobrania

Pełna treść zawiadomienia