Otrzymamy ponad 9,6 miliona złotych na trzy powiatowe inwestycje: w infrastrukt

Ogromnie się cieszę, że wszystkie złożone przez nas wnioski w pierwszym naborze do Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) uzyskały dofinansowanie. Pragnę serdecznie podziękować Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Senatorowi RP Andrzejowi Pająkowi oraz Łukaszowi Kmicie - Wojewodzie Małopolskiemu za pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków i przyznanie dofinansowania

mówił Starosta Myślenicki Józef Tomal

 

Dzięki temu już niebawem rozpoczniemy tak ważne dla mieszkańców powiatu inwestycje, realizując następujące zadania:

 

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn - Glisne w miejscowości Tenczyn

 

Gmina Lubień w km 0+450 - 1+373

Przewidywana wartość inwestycji 4.700.000,- złotych

• Kwota udziału własnego Powiatu 235 000,- złotych (5 %)

• Kwota przyznanego dofinansowania 95 % - 4.465.000,- złotych

 

Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej przy szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki

 

Przewidywana wartość inwestycji- 989.000,- złotych

• Kwota udziału własnego Powiatu- 98,900,- złotych (10 %)

• Kwota przyznanego dofinansowania 90 % - 890.100,- złotych

 

Rozbudowa i dobudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, przy ul. Jagiellońskiej 8

 

Przewidywana wartość inwestycji - 5.100.000,- złotych

• Kwota udziału własnego Powiatu - 765.000,- złotych (15 %)

• Kwota przyznanego dofinansowania 85 % - 4.335.000,- złotych

 

Dziękujemy!