Z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki(po prawej) wicestrosta Rafał Kudas (w środku) odebrał list intencyjny

 

22 października w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, wicestarosta myślenicki  Rafał Kudas uczestniczył w konferencji prasowej, podczas której odbyło się uroczyste wręczenie listów intencyjnych w ramach programu Małopolska Chmura Edukacyjna - Edycja VI.

 

75 uczniów ze szkół: Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach , I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Myślenicach, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach, bierze udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, rozwijających ich wiedzę w wybranych przedmiotach.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z zakresu fizyki, matematyki i biologii uczniów ZSO w Myślenicach, w zakresie j. angielskiego uczniów ZSTE w Myślenicach oraz w zakresie informatyki uczniów ZS w Myślenicach oraz wspieranie ich rozwoju, zainteresowań i uzdolnień poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych w roku szkolnym 2021/2022.

Całkowita wartość projektu: 73 125 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa wynosi: 69,468.75 zł, wkład własny powiatu: 3,656.25 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014—2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

 

 

Galeria zdjęć: