Spotkanie starosty myślenickiego z sołtysami sołectw gminy Myślenice

14. października odbyło się spotkanie starosty myślenickiego Józefa Tomala z sołtysami sołectw gminy Myślenice. Było to pierwsze spotkanie, rozpoczynające cykl spotkań starosty J. Tomala z sołtysami z gmin z terenu powiatu myślenickiego, które zostaną przeprowadzone w najbliższych tygodniach.

 

W spotkaniu w starostwie myślenickim udział wzięli również: wicestarosta myślenicki Rafał Kudas i sekretarz powiatu Mieczysław Kęsek.

 

Wśród poruszanych kwestii dominowały sprawy drogowe. Omówiono plany inwestycyjne oraz trwające modernizacje i remonty dróg powiatowych w gminie Myślenice, w tym min. budowę chodników i przejść dla pieszych oraz prace w ramach bieżącego utrzymania dróg. Realizowane zadania w zakresie infrastruktury drogowej zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców sołectw i użytkowników ruchu drogowego.

Podczas spotkania przedstawiono również zasady udzielania dotacji z budżetu Powiatu Myślenickiego w trybie pozakonkursowym tzw. ,,małych grantów. Ta uproszczona forma zlecania zadań publicznych umożliwia organizacjom pozarządowym realizację zadań, których beneficjentami są seniorzy z terenu naszego powiatu. Podkreślono, iż ,,małe granty” wspierają rozwój aktywności osób starszych w środowisku lokalnym.

W dalszej części spotkania sołtysi zapoznali się z celem i zakresem projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA realizowanym przez Powiat Myślenicki, poprzez wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego. W ramach działań planowane jest wzmocnienie ekologicznych inicjatyw programowych, edukacyjnych oraz popularyzowanie praktyk i budownictwa proekologicznego.

 

Na zakończenie spotkania był również czas na indywidualne rozmowy i zgłaszanie spraw lokalnych społeczności oraz omówienie bieżących problemów.

 Bardzo dziękuję wszystkim sołtysom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i wzięli udział w tym spotkaniu. Od wielu lat staramy się jak najlepiej współpracować z przedstawicielami sołectw w naszym powiecie. Sołtysi są najbliżej swoich społeczności. Posiadają często najlepszą wiedzę o ludziach, ich bieżących problemach i potrzebach. Takie spotkania są doskonałą okazją do wspólnego określenia priorytetów współpracy, przekazania informacji o działaniach i inwestycjach Powiatu Myślenickiego prowadzonych dla naszych mieszkańców. Rozmawialiśmy o tym, co naprawdę interesuje sołtysów i co dotyczy ich miejscowości

- podkreślił, podsumowując spotkanie starosta Józef Tomal. 

 

 

Galeria zdjęć: