Herb powiatu myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 04 października 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.

 

Porządek obrad XXXVIII sesji

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu.

 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego za I półrocze 2021 roku.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 299 ).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 300).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 301 ).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/288/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Myślenicki prowadzenia zadania publicznego związanego z wykonaniem chodnika przy drodze powiatowej (druk nr 302).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (druk nr 303.)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2021-2026” (druk nr 304).

 12. Przedstawienie Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska.

 13. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

 14. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

 15. Wolne wnioski i oświadczenia.

 16. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

 17. Zakończenie obrad XXXVIII sesji.

 

 

Do pobrania:

Pełna treść zawiadomienia