Herb powiatu myślenickiego

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 04 październik 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, w formie online.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu.

  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

  4. Sprawy bieżące.

 

 

 

Do pobrania:

Pełna treść zawiadomienia