Wójtowie i burmistrzowie obradowali w starostwie

21 września w siedzibie starostwa myślenickiego odbyło się spotkanie starosty Józefa Tomala z burmistrzami i wójtami z gmin powiatu myślenickiego.

 

Gminy reprezentowali: Tomasz Suś Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, Jarosław Szachetka Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Dariusz Melerowicz Zastępca Burmistrza Gminy Sułkowice, Kazimierz Szczepaniec Wójt Gminy Lubień, Piotr Hajduk Wójt Gminy Pcim, Wacław Żarski Wójt Gminy Raciechowice, Tadeusz Pitala Wójt Gminy Siepraw, Marek Kluska Wójt Gminy Tokarnia, Jolanta Wolak Sekretarz Gminy Wiśniowa.

 

W spotkaniu uczestniczyli również: Wicestarosta Rafał Kudas, Sekretarz Powiatu Mieczysław Kęsek, Jerzy Grabowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach, st. bryg. Sławomir Kaganek Komendant Powiatowy Państwowej Staży Pożarnej w Myślenicach,Marcin Zięba Kierownik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz przedstawiciele funkcjonujących na terenie powiatu myślenickiego Lokalnych Grup Działania. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” reprezentowali Prezes Zarządu Kazimierz Dąbrowski i Członek Zarządu Jan Podmokły, a Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Turystyczna Podkowa” - Tomasz Studziński Wiceprezes Zarządu.

 

Pierwszym tematem posiedzenia było omówienie inwestycji drogowych - budowy chodników przy drogach powiatowych w ramach Inicjatyw Samorządowych, realizowanych w 2022 roku. Program ,,IS-ów” jest prowadzony dzięki współpracy i partycypacji finansowej samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych. Starosta Józef Tomal poinformował włodarzy gmin, iż w przyszłorocznym budżecie Powiat Myślenicki przeznaczy na ten cel 1,5 mln złotych. Jak ustalono, gminy mają przekazać do końca września swoje propozycje powiatowi,wraz z deklarowanymi kwotami ich współfinansowana. Następnie w toku dwustronnych rozmów władz powiatu z poszczególnymi gminami i przedyskutowaniu złożonych propozycji, zostaną ustalone zadania drogowe wykonywane w ramach „IS-ów” w przyszłym roku.

 

W kolejnym punkcie spotkania dyskutowano o roli Lokalnych Grupy Działania w budowie społeczeństwa obywatelskiego na terenie powiatu myślenickiego. Przedstawiciele LGD obecni na spotkaniu poruszyli kwestię działalności LGD-ów w nowej perspektywie finansowej, w odniesieniu do zakresu ich przyszłego funkcjonowania i zwiększenia potencjału w celu skutecznej realizacji wielofunduszowych inwestycji finansowanych ze środków UE. Zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, działające aktualnie w powiecie myślenickim dwie LGD: ,,Między Dalinem i Gościbią” oraz ,,Turystyczna Podkowa”, rozważają formułę powołania jednej LGD obejmującej swym zasięgiem obszar całego powiatu myślenickiego. Ma to zapewnić skuteczniejsze, zintegrowane aplikowanie po fundusze UE. Mając na uwadze doświadczenie i potencjał działających aktualnie LGD, rozważane jest ich połączenie i powstanie nowej Lokalnej Grupy Działania, która będzie w stanie unieść wielofunduszowość inwestycji i będzie ważnym partnerem rozwoju lokalnego.

 

Spotkanie zakończyło przedstawienie przez st. bryg. Sławomira Kaganka Komendanta Powiatowego PSP w Myślenicach wniosków z działań przeciwpowodziowych prowadzonych na terenie Powiatu Myślenickiego w lipcu i sierpniu br. Komendant S. Kaganek szczególną uwagę zwrócił na logistykę prowadzonych działań ratowniczych, konieczne doposażenie sprzętowe służb ratowniczych, współpracę Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych ze strukturami zarządzania kryzysowego poziomu gminnego oraz powiatowego.

 

 

Galeria zdjęć: