Komunikat

 

Planujesz zwiększyć zatrudnienie w swojej firmie? Złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach, a otrzymasz ponad 7 tys. złotych dopłaty do każdego stanowiska.

 

Możesz otrzymać:

  1. zwrot przez 6 miesięcy części kosztów jakie będziesz ponosił na wynagrodzenie
    i składki ZUS pracowników – łącznie 7 075,80 złotych na jednego pracownika.

  2. staż czyli czas na wdrożenie przyszłego pracownika w pracę w firmie, bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia tej osoby - to urząd pracy wypłaca stażyście stypendium stażowe oraz opłaca należne składki ZUS.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach. Udzieli Ci szczegółowych informacji na temat dostępnych form pomocy oraz pomoże aplikować o środki.

 

Informacja telefoniczna pod numerem: 12 372 96 13 oraz 12 372 96 09

 

Ważne: wniosek o przyznanie wsparcia należy złożyć do urzędu pracy przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu z urzędem pracy umowy, możliwe jest nawiązanie stosunku pracy.

 

Zapraszamy do współpracy i składania wniosków:

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach

32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2

tel. 12 372-96-00

 

www. myslenice.praca.gov.pl

 

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1

 

 

logo malopolska