Starosta Józef Tomal  i wicestarosta Rafał Kudas z symboliczną statuetką i dyplomem Laureata Rankingu Powiatów 2020

16. września podczas uroczystej gali będącej częścią XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Wiśle, starosta Józef Tomal i wicestarosta Rafał Kudas w imieniu Powiatu Myślenickiego odebrali nagrodę „Laureat Rankingu Powiatów 2020”.

 

Tytuł ,,Laureata Rankingu Powiatów” - to rodzaj uhonorowania przez Związek Powiatów w Polsce najlepszych, najbardziej rozwojowych samorządów powiatowych w Polsce.

W kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców Powiat Myślenicki został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu w gronie wyróżnionych. Nasz samorząd już po raz dziewiąty z rzędu (poprzednio w latach 2012-2019) został uhonorowany tytułem ,,Laureata Rankingu Powiatów”. Wśród powiatów z województwa małopolskiego ocenionych w Rankingu - Powiat Myślenicki ponownie był najlepszy i wyprzedził pozostałe samorządy powiatowe w Małopolsce.

Oceniając jednostki samorządu terytorialnego, eksperci Związku Powiatów Polski wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne.

 

 

 Rok 2020 bez wątpienia zapisze się na kartach najnowszej historii, jako jeden z najtrudniejszych dla wszystkich, na których barkach spoczęła odpowiedzialność zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania powiatów w pandemicznej rzeczywistości. Był to również czas realizacji kolejnych oczekiwanych i ważnych inwestycji, służących poprawie warunków życia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W tym trudnym dla nas Wszystkich roku, czasie epidemii koronawirusa, pozyskane środki zewnętrzne i środki z budżetu Powiatu kierowaliśmy na inwestycje w istotnych obszarach działania Powiatu: infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji. Dbaliśmy o lokalną społeczność, inwestowaliśmy w kapitał ludzki poprzez działania w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej, obejmujące seniorów, młodych ludzi i osoby bezrobotne. Najważniejsze jest to, że beneficjentami tych działań są mieszkańcy powiatu myślenickiego

- powiedział starosta Józef Tomal.

 

Mam dużą satysfakcję z kolejnego tytułu Laureata przyznanego Powiatowi Myślenickiemu w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów.Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców, obejmującej powiaty o największym potencjale. Wynik Powiatu Myślenickiego osiągnięty w 2020 r. w prestiżowym rankingu samorządów powiatowych jest potwierdzeniem naszych konsekwentnie prowadzonych działań rozwojowych. W minionym roku, musieliśmy zmierzyć się z zabezpieczeniem funduszy na środki ochrony przed koronawirusem w skali całej jednostki samorządowej oraz podjęliśmy szereg działań w celu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania pandemii COVID-19 na terenie powiatu myślenickiego.Mimo trudnego czasu epidemii utrzymaliśmy prorozwojowy kurs, a nasz samorząd realizował inwestycje i zadania we wszystkich istotnych obszarach funkcjonowania powiatu

- podkreślił wicestarosta Rafał Kudas.

 

Galeria zdjęć: