Herb powiatu myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.

 

Porządek obrad XXXVII sesji

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu.

 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 290).

 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2021 roku.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 291).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 292).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 293).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 294).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 r. (druk nr 295).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu myślenickiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (druk nr 296).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zdań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (druk nr 297).

 14. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

 15. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

 16. Wolne wnioski i oświadczenia.

 17. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

 18. Zakończenie obrad XXXVII sesji.

 

 

Do pobrania:

Pełna treść zawiadomienia