Logo Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach realizuje projekt ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (IV)”, w ramach którego przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie finansowe w zakresie zatrudniania pracowników poniżej 30. roku życia.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie myślenickim. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku 18 - 29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach jako bezrobotne.

 

W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (VI)” Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach może sfinansować Pracodawcy:

 

  • część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,

  • koszty zorganizowania stażu.

 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (VI)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegóły dotyczące wsparcia w załączniku.

 

Do pobrania:

Informacja na temat wsparcia finansowego przedsiębiorców w zatrudnianiu pracowników w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myślenickim (VI)”