Plakat: Ostatnie dni rekrutacji

 

Od kilku lat nabór do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki odbywa się za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji, dostępnego na stronie https://malopolska.edu.com.pl.

Absolwenci szkół podstawowych mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie 3 szkołach. Pierwszy wybrany oddział jest tym, do którego kandydat chce się najbardziej dostać. Ostatni jest tym, na którym zależy mu najmniej. Wybierając większą liczbę oddziałów kandydaci zwiększają swoją szansę przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę dobrze przemyślane.

 

Oferta szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Myślenicki dostępna jest na stronie:

https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/edukacja/rekrutacja-2020-2021/kierunki-ksztalcenia

Popatrz jakie to proste:

  1. Zaloguj się lub załóż konto na stronie: malopolska.edu.com.pl

  2. Wybierz przemyślane szkoły,

  3. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować,

  4. Wypełnij wniosek,

  5. Wydrukuj wypełniony wniosek,

  6. Złóż, podpisany przez rodziców (lub prawnych opiekunów), wniosek w szkole pierwszego wyboru.

 

Masz na to czas tylko do 21 czerwca do godz. 15:00