Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 24 czerwca 2021 r. /czwartek/ o godz. 11.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, w formie online.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołów.

  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

  4. Sprawy bieżące.

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
/.../ Danuta Dziadkowiec

    

Do pobrania 

Pełna treść zawiadomienia