Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 22 czerwca 2021 roku /wtorek/ o godz. 13:15 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu.

  3. Analiza i ocena sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Myślenicach za rok 2020.

  4. Przyjęcie informacji od Dyrektora SP ZOZ w Myślenicach po I kwartale ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji Szpitala, dostępności dla pacjentów, zakontraktowanych usług, wywiązywania się z zobowiązań NFZ.

  5. Opiniowanie uchwał.

  6. Sprawy bieżące.

 

 

Do pobrania:

Treść zawiadomienia