Podpisanie umów; od lewej: wicestarosta Rafał Kudas, starosta Józef Tomal, ks. Andrzej Kamiński dyrektor  Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Podpisane 11 czerwca dwie umowy Powiatu Myślenickiego z Caritas Archidiecezji Krakowskiej dotyczą powierzenia realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Umowy podpisali - w imieniu Powiatu Myślenickiego: starosta Józef Tomal i wicestarosta Rafał Kudas, a ze strony Caritas Archidiecezji Krakowskiej dyrektor ks. Andrzej Kamiński.

 

Zawarto umowy na realizację zadań:

 

  • zadanie pn.: „Prowadzenie w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2024 r. w lokalu podmiotu, placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków”

Zgodnie z umową na realizację całości zadania Powiat Myślenicki przekaże Caritas Archidiecezji Krakowskiej dotację celową w wysokości 1.180.800,00 zł, która będzie wypłacana w transzach, w okresach kolejnych lat objętych umową. Dotacja z budżetu Powiatu Myślenickiego jest przeznaczona na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego, w tym na koszty związane z utrzymaniem dzieci.

 

  • zadanie pn. „Prowadzenie w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2024 r. placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w Lubniu ”

Na realizację całości zadania Powiat Myślenicki przekaże Caritas Archidiecezji Krakowskiej dotację celową w wysokości 2.559.920,00 zł, wypłacaną w transzach, w okresach kolejnych lat objętych umową. Środki przekazywane z budżetu Powiatu Myślenickiego są przeznaczone na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego, w tym na koszty związane z utrzymaniem dzieci.

 

Łączna kwota dotacji z budżetu Powiatu Myślenickiego przeznaczona na realizację w latach 2021 - 2024 dwóch zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynosi: 3.740.720,00 złotych.

 

Realizację umów, które stanowią kontynuację ww. zadań prowadzonych w poprzednich latach, koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

 

 

 Galeria zdjęć: