Środowiskowy Dom Samopomocy Filia w Lubniu

W marcu br. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Myślenickim i Stowarzyszeniem Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” z siedzibą w Harbutowicach o powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Myślenicki pn. ”Prowadzenie dziennego ośrodka dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach z Filią w Lubniu”.

 

Powiat Myślenicki przekazał na realizację powyższego zadania kwotę dotacji w wysokości ogółem 4.453.102,00 zł. Zadanie publiczne będzie realizowane w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku.

 

Galeria zdjęć: