Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 18 marca 2021 roku /czwartek/ o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego w trybie online.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu.

  3. Rozpatrzenie petycji.

  4. Sprawy bieżące.

 

 

Do pobrania:

Treść zawiadomienia