Drukuj
Uroczyste podpisanie umowy na opracowanie  Strategii  Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 – 2030, od lewej: Józef Tomal starosta myślenicki, Edyta Dziekońska Prezes Zarządu Contract Consulting Spółka z o.o., Rafał Kudas wicestarosta myślenicki

Starosta myślenicki Józef Tomal i wicestarosta Rafał Kudas podpisali umowę na opracowanie  Strategii  Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030 z firmą Contract Consulting Spółka z o.o. z Warszawy, reprezentowaną przez Prezes Edytę Dziekońską.

 

Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego to ważny dokument, określający długofalowe cele i kierunki dalszego rozwoju naszego powiatu z uwzględnieniem kluczowych dla regionu inwestycji oraz przedsięwzięć planowanych w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego

 

 – podkreślił Starosta Józef Tomal.  

 

Posiadanie Strategii może stać się warunkiem koniecznym do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, szczególnie środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W najbliższym czasie opracowana  zostanie diagnoza stanu i obszaru Powiatu Myślenickiego, określona zostanie wizja dalszego rozwoju Powiatu, sprecyzowane będą cele i kierunki polityki rozwoju w  kluczowych obszarach na kolejne lata, a projekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom.

 

Strategia  Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030 będzie zgodna z założeniami programowymi dokumentów strategicznych, obowiązujących na  poziomie  europejskim,  krajowym,  regionalnym i lokalnym, istotnych  dla realizacji polityki rozwoju powiatu myślenickiego, m.in. takich jak: Zrównoważona Europa 2030, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

 

Galeria zdjęć