Logo - Związek Powiatów Polskich - Laureat Rankingu Powiatów 2020

Powiat Myślenicki po raz kolejny został nagrodzony tytułem Laureata Rankingu Powiatów. Wyróżnienie przyznał Związek Powiatów Polskich w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów 2020. To rodzaj uhonorowania najlepszych, najbardziej rozwojowych samorządów w Polsce. W kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców Powiat Myślenicki został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu w gronie wyróżnionych. Nasz samorząd już po raz dziewiąty z rzędu (poprzednio w latach 2012-2019) otrzymał tytuł Laureata Rankingu Powiatów. Wśród powiatów z województwa małopolskiego ocenionych w Rankingu Powiat Myślenicki ponownie był najlepszy i wyprzedził pozostałe samorządy powiatowe w Małopolsce.

 

Ranking Związku Powiatów Polskich to najpopularniejszy i najbardziej kompleksowy tego typu konkurs dla samorządów gminnych i powiatowych. Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań. Laureatów typuje się w sześciu kategoriach: powiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Oceniając jednostki samorządu terytorialnego, eksperci Związku Powiatów Polski wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne.

 

Miejsce Powiatu Myślenickiego w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP w 2020 r. w kategorii powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców

 

1. Powiat Kielecki – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
2. Powiat Cieszyński
3. Powiat Kartuski
4. Powiat Wodzisławski
5. Powiat Poznański
6. Powiat Pilski
7. Powiat Bielski (śląskie)
8. Powiat Wejherowski
9. Powiat Myślenicki
10. Powiat Żywiecki

 

Listę laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2020 w podziale na poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego można znaleźć na stronie:

 

https://www.zpp.pl/artykul/2008-zwyciezcy-ogolnopolskiego-rankingu-gmin-i-powiatow-2020

 

Wyniki Rankingu Powiatów 2020 potwierdzają, iż należymy do czołówki krajowej samorządów powiatowych i rozwijamy się w dobrym kierunku. To dziewiąty, kolejny tytuł Laureata przyznany Powiatowi Myślenickiemu w Rankingu Powiatów ZPP. Rok 2020 był czasem realizacji kolejnych oczekiwanych i ważnych inwestycji, służących poprawie warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. W tym trudnym dla nas Wszystkich roku, czasie epidemii koronawirusa, pozyskane środki zewnętrzne i środki z budżetu Powiatu kierowaliśmy na inwestycje w istotnych obszarach działania Powiatu: infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji. Dbaliśmy o lokalną społeczność – mieszkańców Powiatu, inwestowaliśmy w kapitał ludzki poprzez działania w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej, obejmujące Seniorów, młodych ludzi i osoby bezrobotne. Najważniejsze jest to, że beneficjentami tych działań są mieszkańcy powiatu myślenickiego. W tym miejscu dziękuję za zaangażowanie wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, jednostkom powiatowym za współpracę i skuteczne działania na rzecz rozwoju Powiatu Myślenickiego

- podsumował starosta Józef Tomal.

 

 

Bardzo się cieszę z tytułu Laureata przyznanego Powiatowi Myślenickiemu w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów 2020. Zostaliśmy nagrodzeni w prestiżowej kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców, obejmującej powiaty o największym potencjale. Warto również zaznaczyć, że w Rankingu jesteśmy sklasyfikowani na najwyższej pozycji, porównując do pozostałych powiatów z województwa małopolskiego i jesteśmy liderami wśród powiatów położonych w naszym regionie. Wyniki osiągnięte w prestiżowym Rankingu samorządów powiatowych potwierdzają nasze konsekwentnie prowadzone działania rozwojowe, budujące pozytywny wizerunek Powiatu Myślenickiego, jego silną markę Małopolsce i w skali ogólnopolskiej

- podkreślił wicestarosta Rafał Kudas.