Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, że od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r.,  
wznawia się bezpośrednią obsługę beneficjentów nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  punktach zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5, Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Urzędzie Gminy Lubień oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w Urzędzie Gminy Siepraw i Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6.

 

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić się pod numerem telefonu 12 274 97 59 w godzinach pracy Starostwa lub zarejestrować się elektronicznie pod adresem:LINK https://np.ms.gov.pl/małopolskie/myślenicki

 

Każdy z beneficjentów pomocy zobowiązany jest do przyjścia na w/w. poradę w maseczce zakrywającej usta i nos, bez osób towarzyszących. Ponadto należy pamiętać o dezynfekcji rąk oraz zachowaniu dystansu.

 

Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnych porad prawnych można uzyskać pod numerem telefonu: 12 274 97 59, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach: myslenicki.pl