Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. 3 Maja w Myślenicach

- Zawsze podkreślałem, że budowa nowego, bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ulicy 3 Maja w Myślenicach jest dla mnie priorytetem i dotrzymałem słowa – mówi starosta myślenicki Józef Tomal.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz kierowców poprzez budowę przejść dla pieszych jest zarówno dla mnie, jak i Zarządu Powiatu szczególnie ważna.

A ta inwestycja, podobnie jak ostatnio oddana – mam tu na myśli przejście dla pieszych na ul. Sobieskiego - też jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców

- dodał Starosta.

 

Przejście zmodernizowano na ulicy 3 Maja, przy skrzyżowaniu z ulicą Solidarności: obniżono krawężnik i wyremontowano fragment chodnika, namalowano pasy i zamontowano odpowiednie oznakowanie tego miejsca.

W ostatnich dniach dodatkowo zainstalowano stalowy wysięgnik z lampami doświetlającymi obszar samego przejścia oraz kaseton ze znakiem D-6 z lampą ostrzegawczą.

 

Koszt wykonania przejścia wraz z instalacją to około 55 tysięcy złotych z budżetu Powiatu.