Herb powiatu myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 01 grudnia 2020 roku /wtorek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Myślenickiego
w formie online.

 

Porządek obrad XXVIII sesji

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.

 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020 Nr XVIII/143/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

 8. Informacja o sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Myślenickim.

 9. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

 10. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

 11. Wolne wnioski i oświadczenia.

 12. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

 13. Zakończenie obrad XXVIII sesji.

 

Do pobrania:

Treść zawiadomienia