Drukuj
Droga powiatowa w miejscowościach Krzczonów, Tokarnia

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące roboty:

 

- droga powiatowa w miejscowościach Krzczonów, Tokarnia: profilowanie skarp i dna rowu na odcinku ok. 800m, ścięcie pobocza - 800m2, udrożnienie, oczyszczenie wylotu przepustu – 10m³

- droga powiatowa w Skomielnej Czarnej: profilowanie skarp i dna rowu na odcinku ok. 370m, ścięcie pobocza – 2500m2, uzupełnienie i naprawa wyrwy w poboczu przy przepuście Ø200 – 10m³, uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym na odcinku ok. 300m, wycinka i karczowanie zakrzaczeń – 250m², udrożnienie, oczyszczenie wylotu przepustu Ø800 – 15m³, oczyszczenie wlotów i wylotów dwóch przepustów Ø800 łącznie na długości 8m.

 

- droga powiatowa w Sieprawiu: naprawa i wydłużenie przepustu Ø1000 – 2m, odbudowa skarp ziemnych na wylocie z przepustu – 10m³ i wykonanie narzutu kamiennego – 20m³

- droga powiatowa - ul. Wielicka w Sieprawiu: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o powierzchni ok. 100m², profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 150m, ścięcie pobocza – 150m².

 

- droga powiatowa - ul. Garncarska w Dobczycach: profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 220m, ścięcie poboczy – ok. 220m2.

 

- droga powiatowa w miejscowościach Stróża, Pcim: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o powierzchni ok. 150m, ścięcie poboczy – 400m2, odkopanie i udrożnienie odpływu z drogi 70m³

- droga powiatowa w miejscowości Trzebunia: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o powierzchni ok. 250m², profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 800m, ścięcie pobocza – 800m², oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej – 41szt.

 

- droga powiatowa - ul. A. Mickiewicza w Myślenicach: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o powierzchni ok. 150m².

 

- droga powiatowa w Raciechowicach: oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na obiekcie mostowym – 6 szt.

 

- droga powiatowa w Tenczynie: ścięcie pobocza – 1200m², uzupełnienie poboczy i wyrw tłuczniem kamiennym – 75m³

 

 

 

Galeria zdjęć