Drukuj

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach  informuje, że jak co roku przyznawane są nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda w dziedzinie sportu może być przyznana związanym z Ziemią Myślenicką:

  1. zawodnikom
  2. trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych, o których mowa w ustawie o sporcie.

Nagroda w dziedzinie kultury może być przyznana:

  1. twórcom, artystom, zespołom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury oraz podmiotom, prowadzącym działalność kulturalną.

Wnioski powinny zawierać:

  1. dane kandydata lub dane podmiotu do nagrody – nazwisko i imię (nazwa), adres.
  2. informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana.
  3. dane wnioskodawcy – nazwisko i imię (nazwa),adres.
  4. informacje kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail.

Należy uzasadnić całokształt działalności kandydata lub podmiotu i przedstawić jego osiągnięcia. Można również załączyć dodatkową dokumentację, potwierdzającą opisywaną działalność np. kopie zaświadczeń, dyplomów, medali, zdjęć i innych dokumentów.

 

Wnioski, wraz z załącznikami należy kierować do 11.08.2020 r., na adres:  

Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Ul. M. Reja 13
32 - 400  Myślenice

O terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów na dziennik podawczy, a nie data stempla pocztowego.

O przyznanych nagrodach oraz terminie i sposobie ich wręczenia nagrodzeni zostaną powiadomieni w formie pisemnej.