Nazwa projektu:
Rozwój edukacyjnej bazy sportowej poprzez budowę boisk sportowych przy Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego

Nazwa Programu Operacyjnego:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:
Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna

Numer i nazwa Działania:
Działanie 6.1. Rozwój miast; Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportuUmowa o dofinansowanie projektu " Rozwój edukacyjnej bazy sportowej poprzez budowę boisk sportowych przy Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego", o numerze
nr MRPO.06.01.02-12-004/16-00-XVI/1/FE/16 w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 zawarta
w dniu 24 marca 2016 r. , zmieniona Aneksem  z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Beneficjent:
Powiat Myślenicki

Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach, Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach

Całkowita wartość projektu: 1 315 059,28 zł

  • współfinansowanie: kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013: 545 268,47 zł
  • kwota z budżetu Powiatu Myślenickiego: 523 885,41  zł

Termin rozpoczęcia realizacji: 08.07.2014 r.

Termin zakończenia realizacji: 30.10.2015 r.

OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmował realizację trzech zadań:

- budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych
w Myślenicach
, o wym. 23,00 x 41,05 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej.  Wykonano również montaż piłkochwytów wokół boiska, montaż bramek oraz utwardzono obejście do i wokół boiska. Ponadto  wykonano oświetlenie obiektu, a na masztach oświetleniowych  zamontowano cztery kamery. Boisko sportowe jest dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Realizatorem niniejszego zadania była Szkoła.

- budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Myślenicach,
 o wymiarach 24 x 44 m  (wraz ze strefa wybiegu)  z nawierzchnią poliuretanową. Boisko mieści 2 podstawowe funkcje - użytkowane jest jako boisko do piłki ręcznej oraz boisko do koszykówki. Obiekt ogrodzony jest  ze wszystkich stron ogrodzeniem z piłkochwytów. Wielofunkcyjne boisko sportowe jest dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Realizatorem niniejszego zadania było  Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

- budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach
o wymiarach 17,60 x 29,40 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Boisko mieści 2 podstawowe funkcje - użytkowane jest jako boisko do piłki ręcznej oraz boisko do koszykówki.  Obiekt ogrodzony jest  ze wszystkich stron ogrodzeniem z piłkochwytów. Wielofunkcyjne boisko sportowe jest dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Realizatorem niniejszego zadania była Szkoła.