Plakat informujący o kwocie dofinansowania z UE otrzymanego przez Powiat Myślenicki na realizację projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Myślenickim”, zawierający znak Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Powiat Myślenicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 849 999,07 zł na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

 

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

- zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa

- zakup subskrypcji na urządzenia sieciowe i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych,

- szkolenia dla pracowników podnoszące świadomość i wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

Dzięki realizacji zaplanowanych działań nastąpi wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Myślenickim, w tym technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty.

Grupą docelową projektu są pracownicy i pracowniczki jednostek organizacyjnych Powiatu Myślenickiego objętych wsparciem poprzez udział w szkoleniach oraz zakupiony sprzęt, subskrypcje i oprogramowanie, a także społeczność lokalna poprzez świadczone usługi publiczne.

 

Wartość projektu: 904 254,00 zł

Kwota dofinansowania: 849 999,07 zł, w tym wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: UE: 705 499,02 zł.

 

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy).

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: Cyberbezpieczny Samorząd - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zestawienie znaków: programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Centrum Projektów Polska Cyfrowa