Dostępny samorząd - granty

Powiat Myślenicki otrzymał grant w wysokości 81 917,00 zł na przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz poprawa dostępności w jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki, tj. w sześciu szkołach ponadpodstawowych, dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu zaplanowano realizację dwóch zadań: z zakresu dostępności architektonicznej w szkole ponadpodstawowej (adaptacja łazienki dla osób niepełnosprawnych) oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej (zakup pętli indukcyjnych oraz zakup i montaż tabliczek z napisami w języku Braille’a). Zadanie obejmuje również usługi doradcze w zakresie dostępności.

 

 Do pobrania: Plakat - Dostępny samorząd - granty

fundusze23