logo malopolska

 

Nazwa Projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E- Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach.

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:

Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje

Numer i nazwa Działania:

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Działanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR

Numer projektu: RPMP.10.02.02-12-0027/19

Beneficjent: Powiat Myślenicki

Realizator: Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

Czas realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.03.2023

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy , poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie poprzez rozwój utworzonego w roku 2017 CKZ przy ZS w Dobczycach.

Grupą docelową w projekcie są: uczniowie niepełnoletni i uczniowie 18+ szkoły technicznej/zawodowej ponadpodstawowej z terenu powiatu myślenickiego oraz nauczyciele uczący w tych szkołach przedmiotów zawodowych.

Główne zadania realizowane w projekcie adresowane do poszczególnych grup docelowych to: dla uczniów: staże/praktyki u pracodawców (20,51 % kosztów bezpośrednich), kursy i szkolenia (56,76 % kosztów bezpośrednich), dla nauczycieli: kursy dające kwalifikacje zawodowe lub kompetencje.

Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do poszczególnych pracowni związanych z kierunkową branżą.

Rezultatami projektu będą: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów , nauczycieli poprzez ukończenie przez beneficjentów ostatecznych wymienionych form wsparcia oraz doposażenie szkoły pełniącej funkcję CKZ w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w kierunkowej branży.

Zakładane efekty realizacji projektu:

Rezultatami projektu będą: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów , nauczycieli poprzez ukończenie przez beneficjentów ostatecznych ww. form wsparcia oraz doposażenie szkoły pełniącej funkcję CKZ w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych w kierunkowej branży.

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Myślenickiego, poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia zawodowego i ich jakości, poprzez dostosowanie programów staży/praktyk zawodowych w kierunkowej branży oraz poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także podniesienie kompetencji zawodowych wśród nauczycieli z terenu Powiatu Myślenickiego, uczących przedmiotów

zawodowych w kierunkowej branży. Celem projektu jest przede wszystkim uzyskanie do końca roku 202 kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia ( w ramach kursów i szkoleń) przez uczniów biorących udział w projekcie, ukończenie stażu/ praktyki przez uczniów kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu myślenickiego, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie, a także uzyskanie do końca roku 2022 kwalifikacji przez nauczycieli kształcenia zawodowego ( w ramach kursów , szkoleń i studiów podyplomowych) uczących w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu myślenickiego, co podniesie jakość kształcenia w kierunkowej branży.

Wartość projektu: 2,035,680.00 PLN

Poziom dofinansowania z funduszy UE: 1,730,328.00 PLN

Kontakt z Beneficjentem:

Starostwo Powiatowe w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5
Główny Specjalista ds. Strategii i Funduszy Zewnętrznych
www.myslenicki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel.: 12 372 76 57

Kontakt z Realizatorem:

Zespół Szkół. im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20A
https://dobczyce.edu.pl/index.php/pl/, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 271 01 81