Drukuj

Uchwała Nr LVIII/431/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019