Drukuj

Uchwała Nr XXXV/252/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślenickiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023"
 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślenickiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023