• Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatu Myślenickiego na lata 2009 - 2013
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2006 - 2013
  • Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Myślenickim na lata 2008 - 2013

    • Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w powiecie myślenickim na lata 2008 -2013
    • Załącznik nr 2 do Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w powiecie myślenickim na lata 2008 -2013